Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

BẢNG BÁO GIÁ

BẢNG BÁO GIÁ CTY TƯ VẤN PHONG THỦY THIÊN PHƯỚC LỘC
STT Lĩnh vực tư vấn Khu vực MỨC PHÍ
(Đơn vị:VNĐ)
Ghi chú
1 Nhân tướng học TP. HCM 2.000.000 Biểu phí tối thiểu, thời gian tư vấn không quá 1 giờ
2 Phong thủy nhà cửa
 - đất đai
TP. HCM 5.000.000 Biểu phí tối thiểu, thời gian tư vấn không quá 1 giờ
3 Phong thủy về nghề nghiệp TP. HCM 2.000.000 Biểu phí tối thiểu, thời gian tư vấn không quá 1 giờ
4

Phong thủy trong kinh doanh

TP. HCM 10.000.000 Biểu phí tối thiểu, thời gian tư vấn không quá 1 giờ
5 Tư vấn luật trực tiếp  TP. HCM 500.000 Biểu phí tối thiểu, thời gian tư vấn không quá 1 giờ
6 Soạn thảo Đơn khởi kiện; Kháng cáo; Khiếu nại, Đơn tố cáo; Tố giác… TP. HCM 1.000.000 Áp dụng cho thủ tục khiếu nại, tố cáo, các vụ án hình sự, dân sự, hành chính, lao động…
7 Giải quyết tình huống pháp lý bằng tư vấn trực tiếp theo hết vụ việc và soạn thảo văn bản TP. HCM Theo vụ việc Áp dụng cho những tình huống pháp lý phức tạp, quan trọng cần có lời tư vấn chính thức của luật sư
8 Thù lao Luật sư tham gia tố tụng/Đại diện tại Tòa án/Trọng tài thương mại với tư cách là người được ủy quyền TP. HCM Theo vụ việc Vụ án: Hình sự, Dân Sự, Ly Hôn, Đất đai, Lao Động, Hành chính, Kinh doanh, thương mại…
9 Thành lập Công ty, Chi nhánh, VPĐD (gồm cả Công ty Việt Nam và Công ty NN) thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh TP. HCM 2.500.000 Mức tối thiểu và tối đa, áp dụng cho khu vực Tp. HCM (bao gồm lệ phí, con dấu, công bố mẫu dấu)
10 Thành lập Công ty nước ngoài/Đăng ký cấp giấy chứng nhận Đầu tư TP. HCM 1.000 USD Áp dụng cho quy trình thông thường, không thẩm tra, không có điều kiện
11 Điều chỉnh/thay đổi nội dung GCN đầu tư TP. HCM 6.000.000 Áp dụng cho quy trình thông thường
12 Hoạt động tư vấn pháp luật thường xuyên cho DN TP. HCM 5.000.000 Thời gian sử dụng Luật sư từ 16h/tháng đến 32h/tháng
13 Dịch vụ Luật sư riêng TP. HCM 15.000.000 Thời gian sử dụng Luật sư từ 16h/tháng đến 32h/tháng
14 Cấp GCN QSD đất lần đầu; Thủ tục mua bán, chuyển nhượng Bất động sản; Cấp phép xây dựng… TP. HCM Theo hồ sơ vụ việc Áp dụng với khách hàng khu vực Tp. HCM
15 Dịch vụ hỗ trợ tư vấn các vật phẩm phong thủy Toàn quốc 500.000  
16 Các dịch vụ tư vấn phong thủy và pháp lý khác TP. HCM Thoả thuận Tại thời điểm tiếp nhận